Proiect finanțat din POR 2014-2020

 

Titlul proiectului:
Creșterea competitivității și optimizarea activității productive prin achiziționarea de utilaje performante

Scopul proiectului este creșterea productivității muncii, reducerea ratei șomajului și dezvoltarea sectorului de producție la nivel regional și național.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Introducerea unor tehnologii noi si moderne, cu impact minim asupra mediului, odată cu achiziționarea utilajelor din cadrul investiției, presa hidraulică computerizată și utilaj de perforare a metalului.
• Crearea de noi locuri de muncă, cu impact direct asupra ratei șomajului în regiune, atât pentru femei cât și pentru bărbați și persoane din categorii defavorizate.
• Creșterea flexibilității necesare pentru adaptarea la cerințele unei economii de piață dinamice și a satisfacerii nevoilor tot mai moderne și diverse ale clienților, pe piața materialelor de construcții, prin introducerea pe piața specifică a noilor profile metalice, tavane metalice lamelare și casetate și casete pentru fațade ventilate, realizate cu utilajele din cadrul investiției.

REZULTATELE INVESTIȚIEI

1. Presă hidraulică computerizată care deformează metalul la rece, rezultând o gama largă de profile metalice pentru construcții civile și industriale, realizate în funcție de cerințele fiecărui proiect, tavane metalice lamelare și casetate și casete metalice pentru fațade ventilate, produs inovativ și cu o mare cerere pe piață datorita calităților de izolare și reducere a consumului energetic, cu rezultat direct asupra mediului.
2. Echipament de perforare și stanțare a metalului, care decupează coala de tablă în diverse forme, perforează și stanțează, după care se poate supune îndoirii cu primul utilaj descris, rezultând astfel o foarte mare varietate de produse pentru a veni în întâmpinarea oricăror proiecte.
3. Au fost angajate cele 5 persoane, așa cum este prevăzut în proiect.

Valoarea investiției:

În urma semnării contractului de finanțare, pentru dotarea cu echipamente moderne, s-a investit suma de 1.266.082,65 lei din care 760.290,77 reprezintă asistența financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională și de Guvernul României prin Programul Operațional Regional și 134.168,96 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă asigurată de bugetul național.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 15 luni, începând la 10 iulie 2017 și finalizându-se în 30 septembrie 2018. Beneficiar: S.C. MONTAL 2000 S.R.L.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru contact:
Beloia Anton-Sava
Administrator
Telefon: 0723 327701
E-mail: tonialta@yahoo.com

PRODUSE

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro     facebook.com/inforegio.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro